Úvod Ukázka tvorby Poezie Události Kontakt

Figura-krajina-portrét

Ve třetím tisíciletí se smysl činnosti člověka jakoby začal měřit pouze finančními úspěchy a popularitou. Odráží se to i v oblasti umělecké činnosti. Přitom "mít povolání" znamená něco úplně jiného, než si vybrat zaměstnání. Talent, jako vnější znamení, je jen indikací vnitřního povolání, bez kterého je každé umění hluché a strnulé. Umění Marie Tefrové se vyznačuje naopak hloubkou prožitku, vřelostí citu a autenticitou. Po dvaceti letech můžete opět vstoupit do tohot objetí "podivuhodného světa světla a prostoru", v němž je patrno díky autorčinu vidění a vnímání, že náš život neodpovídá plně realitě a že naše existence postrádá koherenci a smysl. Proto se vydala asi před čtyřiceti lety cestou hledání a upsala se posedlosti malbou, obrazem a poezií.

Tvorba z posledních let se přiklání k ostřejší barevnosti, k ústupu od šerosvitu. Není ani "art brut" ani popisný realismus. Vždy vychází z přířody s člověkem uprostřed, se stopami jeho činnosti a podmaňuje si nás nečekanými půvaby osobitě pojaté malby. Pracuje s klasickmi materiály a technikou lazurní malby v návaznosti českého malířství, což je právě zárukou podílu Marie Tefrové a celkovém profilu současné umělecké tvorby.

PhDr. J. Kříž